licenses & certifications

این شرکت دارای مجوز از معاونت علمی و فناوری نهاد ریاست جمهوری برای ساخت فضا های آزمایشگاهی و تحقیقاتی- مجوز از کارگزاری بانک ملی برای معامله با اوراق اسناد خزانه ملی به جای وجه نقد - دارای مجوز از وزارت صنعت معدن تجارت برای تولیدات آزمایشگاهی- برند اول ساخت و تولید تجهیزات ازمایشگاهی و تحقیقاتی فیزیک در ایران با بیش از 400 محصول و آزمایش  میباشد

بزودی Coming Soon

در حال بروز رسانی Updating ....

نمونه رضایت نامه های شرکت از مراکز تحقیقاتی و صنعتی
(سکو بندی و تجهیزات آزمایشگاهی)

برای مشاهد جزییات بر روی هرکدام کلیک فرمایید