تداخل سنج مایکلسون- مورلی

تداخل سنج ها دستگاه هایی هستند که بوسیله آنها با استفاده از پدیده تداخل می توان اندازه گیری های دقیقی انجام داد.

 

از جمله اندازه گیری ضریب شکست گازها، اندازه گیری تغییرات بسیار کوچک طول، اندازه گیری طول موج، تشخیص ناصافی های سطح آینه یا جسم شفاف و ... با استفاده از این دستگاه ها امکان پذیر است.

در این آزمایش به کمک تداخل سنج مایکلسون – مورلی فریزهای دایره ای تیغه هوا، فریزهای خطی گوه با نور تکفام را مشاهده خواهید نمود و با اصول کاری و تنظیمات تداخل سنج آشنا خواهید شد.

این مجموعه شامل موارد زیر می باشد:

  1. دستگاه اصلی مایکلسون – مورلی شامل: بدنه اصلی با وزن 5 کیلوگرم، آینه های تخت بازتابنده کامل، آینه نیمه نقره اندود، پیچ میکرومتری جهت کرکت جایگاه یکی از آینه ها
  2. لیزر
  3. جک آزمایشگاهی
  4. ریل اپتیکی
  5. سره اپتیکی
  6. عدسی مقعر
Top