پايه هاي آزمايشگاهي كوچك و بزرگ

پايه هاي كوچك در چيدمان دستگاه هايي نظير آونگ ساده، فنرها... و پايه هاي بزرگ در چيدمان دستگاه هايي نظير ماشين آتوود، اصل پايستگي اندازه حركت در برخورد، آونگ كاتر و ... استفاده می شوند.

 

مشخصات فني:

  • پايه هاي آزمايشگاهي مثلثي شكل (مثلث متساوي الاضلاع) از جنس چدن در دو سايز:
  • بزرگ با طول ضلع 25cm و وزن تقريبي 3Kg
  • كوچك با طول ضلع 13cm و وزن تقريبي 1.85Kg
  • ست پايه ها 5 عددي بوده شامل 2 عدد پايه بزرگ و 3 عدد پايه كوچك
  • داراي سه پيچ 5cm جهت تنظيم ارتفاع و تراز نمودن پايه
  • داراي حفره پيچ دار به قطر 1cm جهت قرار دادن ميله و سفت كردن ميله در حالت عمودي

 

 

Top