پايه هاي آزمايشگاهي كوچك و بزرگ

پايه هاي كوچك در چيدمان دستگاه هايي نظير آونگ ساده، فنرها... و پايه هاي بزرگ در چيدمان دستگاه هايي نظير ماشين آتوود، اصل پايستگي اندازه حركت در برخورد، آونگ كاتر و ... استفاده می شوند.

 

ادامه مطلب...

زمانسنج ديجيتال روميزي Ad70K-C1

در برخی از آزمایشهای فیزیک نظیر نوسانات آونگ ساده، آونگ بالستیک و فنرها لازمست زمان تغییر مکان متحرک اندازه گیری شود. استفاده از یک زمانسنج دیجیتال خطای آزمایش را کم می کند.

 

ادامه مطلب...

گيره نوای همه کاره آزمايشگاهي

 در دستگاه ماشين آتوود براي بررسي قوانين اول و دوم نيوتن مورد استفاده قرار مي گيرد.

 

ادامه مطلب...

خط كش شاخصدار دستگاه آزمايش فنرها (تحقيق قانون هوك)

در آزمایش هایی نظیر بررسی قانون هوک، آونگ ساده، تار و فنر مرتعش... لازمست از خط کش شاخص دار و دارای پایه سنگین استفاده شود.

 

ادامه مطلب...

زمان سنج و شمارنده آونگ ساده

در برخی از آزمایشهای فیزیک نظیر نوسانات آونگ ساده، آونگ بالستیک و فنرها لازمست زمان تغییر مکان متحرک اندازه گیری شود. استفاده از یک زمانسنج دیجیتال خطای آزمایش را کم می کند.

 

ادامه مطلب...

گيره قرقره دار آزمايشگاهي

در دستگاه ماشين آتوود براي بررسي قوانين اول و دوم نيوتن مورد استفاده قرار مي گيرد.

 

ادامه مطلب...
Top