ماشين آتوود و سقوط آزاد همزمان PFA-FFA10

دستگاه ماشين آتوود براي بررسي قوانين اول و دوم نيوتن  و دستگاه سقوط آزاد براي محاسبه شتاب گرانش در محل آزمايشگاه مورد استفاده قرار مي گيرد.

 

ادامه مطلب...

آونگ کاتر مدل PFA-KP

هر جسم سختی که در اثر نیروی جاذبه زمین حول محور افقی و ثابت نوسان کند آونگ مرکب (یا آونگ واقعی) نامیده می شود.نوعی آونگ مرکب به آونگ دوطرفه معروف است.

 

ادامه مطلب...

حركت پرتابي با زواياي مختلف AHU-67m

حرکت پرتابی یکی از انواع حرکت با شتاب ثابت است که در یک مسیر خمیده انجام می‌شود. حرکت ایده‌آل توپ چوگان یا توپ گلف نمونه‌ای از حرکت پرتابی است.

 

ادامه مطلب...

آونگ بالستيك TLS-46ma*

در این مجموعه بوسيله يك پرتابه توپي را به سمت آونگ بالستيك پرتاب نموده، توپ پس از برخورد به بدنه آونگ به داخل بخش متحرك فرورفته و اين بخش را تا زاويه معيني جابجا مي نمايد.بوسيله زاويه جابجايي تاب و داشتن سرعت اوليه گلوله مي توانيم پايستگي انرژي را تحقيق نماييم.

 

ادامه مطلب...

برخورد T-107 ARU

اندازه حرکت خطی در برخورد اجسام با یکدیگر پایسته می ماند. با استفاده از اين مجموعه مي توانيم قانون پايستگي اندازه حركت خطی در برخورد اجسام را مورد بررسي قرار دهيم.

 

ادامه مطلب...

ريل هوا PFA-AT15

این مجموعه براي انجام آزمايشهايي مثل اندازه گيري سرعت متوسط، سرعت لحظه اي و شتاب حركت يكنواخت، حركت يكنواخت خطي، بررسي قانون دوم نيوتن، برخورد ارتجاعي، مشاهده تبديل انرژي پتانسيل و جنبشي، بررسي حركت نوساني و نوسانهاي هماهنگ استفاده ميشود.

 

ادامه مطلب...

آونگ ساده مدل T-104UA+

آونگ ساده گلوله اي آويخته به نخ مي باشد كه مي توان با استفاده از دوره نوسانات آن، شتاب گرانش در محل آزمايش را محاسبه نمود.

 

ادامه مطلب...

حركت پرتابي افقي VFG-JY6

حرکت پرتابی یکی از انواع حرکت با شتاب ثابت است که در یک مسیر خمیده انجام می‌شود. حرکت ایده‌آل توپ چوگان یا توپ گلف نمونه‌ای از حرکت پرتابی است.

 

ادامه مطلب...

آزمايش سطح شيبدار (بررسي اصطكاك ايستا و جنبشي) TIS-34md

 برای به دست آوردن ضریب اصطکاک جنبشی و ایستایی در آزمایشگاه فیزیک مکانیک، از این مجموعه استفاده می شود.

 

ادامه مطلب...
Top