سلول خورشیدی SK-1249A

سلول خورشیدی عبارت است از یک نیمه هادی که با تابش نور الکترونهای باند ظرفیت آن با دریافت کوانتای انرژی به باند هدایت انتقال می یابد. آزاد شدن بار الکتریکی و هدایت آن باعث ایجاد جریان الکتریکی می شود

 

مشخصات فني:

  • بدنه از جنس بالاکیت رنگ شده به ابعاد 70cm×70cm×40cm
  • دارای یک سلول خورشیدی به ابعاد 15cm×5cm
  • دارای یک لامپ هالوژن 12V با قابلیت تغییر فاصله تا سلول خورشیدی در بازه 5 تا 50 سانتی متر
  • دارای دو صفحه نمایش جهت نمایش ولتاژ لامپ و نمایش جریان حاصل از سلول خورشیدی
  • دارای یک صفحه 4 پر
  • دارای یک زنگ
Top