مجموعه خواص مغناطیسی مواد

آزمایش بررسی تاثیر میدان مغناطیسی بر مواد پارا، دیا و فرومغناطیس آهن، نیکل، روی، آلومینیوم و مس

 

 

در استفاده از این مجموعه رعایت موارد ذیل بسیار ضروری است:

1 – انصال سیم ارت به دستگاه ضروری است

2 – دو شاخه دستگاه منبع تغذیه بنحوی به پریز برق متصل گردد که پایه با نشان قرمز به فاز وصل شود

3 – استفاده از خروجی DC    منبع تغذیه

4 – توان عادی دستگاه 13 ولت و2.5 آمپر میباشد ولی  برای چند لحظه میتوان  به دستگاه توان      23 ولت  و 10 آمپر داد تا عملکرد میدان مغناطیسی خیلی قوی رامشاهده کرد

5 –  در طول آزمایش  دمای سیمهای رابط و ترانس چک شده و در صورت خیلی داغ بودن آنها  ، برای چند دقیقه دستگاه خاموش شده تا خنک شود ( داغ شدن ترانس به جهت عبور جریان زیاد تا حدی عادی است )

6 – اتصال دو پین سیاه رنگ ورودی ترانس محکم شده و پیچ آن حتما بسته  شود . زیرا اتصال ناقص باعث جرقه زدن و داغ شدن آن میشود

5 – از کلید تغییر پلاریته مداار فقط در حالت ولتاژ صفر استفاده شود . و هرگز در زمان جریاندهی  وضعیت این کلید نغییر داده نشود

7 –اتصالات بالای ترانس حتما بسته شده و پیچها محکم شود  زیرا در میدان های خیلی زیاد هسته ها حرکت کرده و با عث صدمه زدن به اشخاص میشوند

 

 

Top