آزمایش بررسی رسانندگی نوری جامدات

این مجموعه دارای یک دستگاه منبع تغیه 25 ولت متغییر با آمپر خیلی کم جهت راه اندازی سلول فتو رزیستور میباشد . بر روی دستگاه یک عدد ولت متر حساس دیجیتال نیز نصب شده است.

 

این مجموعه شامل موارد زیر است:

 

 

فتورزیستور Cds با پایه و شکاف متغیر میکرومتری

میکروآمپرمتر دقیق آزمایشگاهی

منبع تغذیه دقیق آزمایشگاهی با امپدانس مناسب

سیم های رابط

چراغ رویتر با پایه

منبع تغذیه چراغ رویتر

دو عدد میزچه اپتیکی یک متری و نیم متری

سره های مورد نیاز میزچه

مفصل مدرج میزچه ها

قطعات اپتیکی مورد نیاز (لنز متمرکز کننده پایه دار، آنالیزور، پلاریزور، منشور ۶۰ درجه با نگهدارنده

 

 

 

 

Top