هیسترزیس و پسماند مواد

قدرت القای مغناطیسی B را به صورت منحنی هیسترزیس بر حسب تابعی از افزایش و یا کاهش قدرت میدان مغناطیسی خارجی H نشان می دهیم که به آن منحنی هیترزیس می گویند.

 

این مجموعه شامل موارد زیر می باشد:

 1. سه نوع سیم پیچ با دور 300-600-1200   
 2. سیم های رابط 6 عدد
 3. منبع تغذیه 30 ولت 3 آمپر DC 
 4. منبع تغذیه AC آنالوگ با قابلیت کنترل جریان (18V-3)
 5. کولیس 0.02                             
 6. هسته I و U شکل آهنی
 7. تسلامتر با مشخصات زیر:
 • فرکانس 30 تا 300 هرتز
 • دقت 0.01 میکروتسلا معادل 0.1 میلی گاوس
 • رنج 200 تا 2000 میلی گاوس معادل 0.02 تا 0.2 میلی تسلا
 1. مولتی متر 2 عدد.

 

Top