دستگاه اندازه گیری ضریب مدول یانگ

مدول یانگ یا مدول الاستیسیته به نسبت تنش به کرنش مواد جامد خطی در پایین‌تر از استحکام تسلیم گفته می‌شود که در این حالت قانون هوک صادق بوده و مدول الاستیک ثابت است.

 

مشخصات فنی:

 1. تلسکوپ قرائت مقیاس با مشخصات زیر:
  • بزرگنمایی 20 برابر
  • قطر عدسی شیئی 41mm
  • فضای میدان دید در ضریب ثابت: 100
  • کوتاهترین فاصله کانونی: 1000mm
  • اندازه میله خط کش: 1mm
 2. حیطه تنظیم اهرم اپتیکی: 70~100mm
 3. پایه همراه با خط کش دستگاه
 4. مجموعه اصلی با پایه قابل تنظیم و سیم فولادی و بست های دستگاه
 5. ابعاد دستگاه:320mm×320mm×935mm
 6. طول سیم 0.5m
 7. قطر سیم 0.5mm
 8. وزن وزنه ها 7×360g

 

معرفی قسمت های مختلف دستگاه:

 • خط کش
 • نگهدارنده خط کش
 • دوربین دستی کانونی کننده
 • پیچ تراز دوربین
 • چشمی دوربین
 • عدسی تلسکوپی جلوی دوربین
 • سوزن نشانه
 • نگهدارنده فوقانی سیم فولادی
 • میزچه اپتیکی (آینه گرد)
 • سطح کار آهنی
 • ضربه گیر
 • وزنه ها
 • کفه نگهدارنده وزنه ها
 • سه پایه مثلثی شکل
 • پیچ تراز پایه دستگاه
Top