تحقیق قوانین حاکم بر محیط خلا PFA-VT10

این محفظه دارای ضخامت مناسبی است که قابلیت تحمل  فشار را دارد و میتوان با استفاده از یک پمپ خلاء، فضای داخلی محفظه را خلاء کرده و آزمایش های مورد نظر را تحقیق و بررسی نمود.

 

مشخصات فنی:

 1. محفظه بل جار با شعاع خارجی 35cm
 2. پایه فلزی سنگین مخصوص قرار گرفتن بل جار با قطر 50cm
 3. جایگاه مخصوص قرارگیری سیم مخصوص
 4. ترمینال های مخصوص اعمال پتانسیل خارجی
 5. منبع تغذیه 0~18 V جریان مستقیم، دارای کلید جریان 20 آمپر
 6. فشارسنج
 7. زنگ اخبار
 8. سیم رابط
 9. دماسنج
 10. بشر
 11. دماسنج دیجیتال
Top