حلقه های نیوتن

حلقه نیوتن یک قطعه اپتیکی است که از قرار دادن یک عدسی محدب بر روی یک تیغه تخت اپتیکی و فیکس کردن این مجموعه با یکدیگر ساخته می شود.

 

این مجموعه شامل موارد زیر می باشد:

  • حلقه های نیوتن
  • میکروسکوپ
  • لامپ سدیم به همراه پایه و منبع تغذیه
  • چراغ مطالعه

 

Top