آشنایی و کار با تقویت کننده ها

این مجموعه آزمایشگاهی جهت آشنایی و بررسی تقویت کننده ها در الکترونیک می باشد. نقطه ی کار از مشخصه  ترانزیستور است که مختصات آن جریان و ولتاژ  سرهای ترانزیستور را مشخص می کند.

 

این مجموعه شامل موارد زیر می باشد:

  1. منبع تغذیه DC دیجیتال– 30 ولت و 3 آمپر
  2. مولتی متر دستی دیجیتال 2 دستگاه
  3. برد بورد
  4. مقاومت
  5. ترانزیستور BC107
  6. سیم های رابط

 

Top