مولد موج PFA-FG5

در آزمایش های فیزیک الکتریسیته و الکترونیک برای تحقیق قوانینی نظیر آشنایی با فیلترها و اشکال لیسازور،منبع ولتاژ Ac با فرکانس های مختلف مورد نیاز است. دستگاه مولد موج در این آزمایش ها به کار می رود.

 

مشخصات فنی:

 1. رنج فرکانسی: 0.5 تا 5MHz که در 6 رنج بوده و در هر رنج دارای تغییرات پیوسته می باشد.
 2. مجهز به فرکانس متر کریستالی اتورنج در بازه فرکانسی 0.1Hz – 50MHz 
 3. ضرایب فرکانس توسط دو دیود نوری Hz و KHz مشخص شده است.
 4. زمان نمونه برداری توسط فرکانس متر یا یک دیود نوری G.T که با ریتم نمونه برداری روشن و خاموش می شود.
 5. شکل موج خروجی: سینوسی، مربعی، مثلثی،
 6. نسبت تغییرات پهنای موج: 50:50 تا 80:20
 7. ثبات فرکانسی: پانزده دقیقه بعد از روشن شدن حداکثر تغییرات در حدود 0.1% خواهد بود.
 8. امپدانس خروجی: 50Ω ± 1%
 9. دامنه خروجی: در حالت بی باری 20Vpp و با بار 50Ω دامنه خروجی 10Vpp می باشد.
 10. تضعیف کننده: 20dB-
 11. افست خروجی: 10V± در حالت بی بار و با بار 50Ω افست خروجی 5V± می باشد.
 12. مقاومت ورودی 10KΩ :VCF  
 13. دامنه ورودی VCF برابر 0تا 10 ولت

مشخصات خروجی اصلی دستگاه:

 • امپدانس خروجی50Ω
 • فرکانس خروجی: 0.5 هرتز تا 5MHz
 • ولتاژ خروجی: روی بار 50Ω برابر 10Vpp و بدون بار 20Vpp
 • شکل موج خروجی: DC – سینوسی – مربعی – مثلثی – مربعی با سیکل کار 20-80% - رمپ با سیکل کار 20-80%
 • کنترل دامنه خروجی: دارای تضعیف کنترل 20dB- بوده که توسط ولوم می توان خروجی

 0-10mVpp را روی بار 50Ω کنترل کرد.

Top