بررسی ترانسفورماتورها

ترانسفورماتور دستگاهی برای ذخیره یا انتقال انرژی مغناطیسی است.ترانسفورماتورها میدان مغناطیسی را در منطقه خاصی محدود کرده و یا باعث افزایش اندازه آن می شوند.

این مجموعه برای بررسی ترانسفورماتورهای افزاینده و کاهنده و تحقیق قوانین مربوطه بوده و شامل موارد زیر می باشد:

  1. منبع تغذیه AC آنالوگ - 0~18 ولت 3 آمپر
  2. مولتی متر دستی دیجیتال
  3. مجموعه ترانسفورماتورها
  4. سیم های رابط

 

Top