تسلامتر دیجیتال رومیزی PFA-TM

این دستگاه برای اندازه گیری میدان مغناطیسی در آزمایشگاه های فیزیک، الکترومغناطیس و الکترونیک به کار می رود. در بسیاری از آزمایش ها نظیر آزمایش اثر هال و اثر فارادی در اپتیک لازمست میدان را بدانیم.

 

با استفاده از این دستگاه می توان میدان مغناطبسی را در رنج 200-2000mG و 0.02-0.2mT اندازه گیری نمود.

مشخصات فني:

  • رومیزی تک محور AC دیجیتال
  • دارای یک پراب
  • صفحه نمایش LED
  • فرکانس 30-300 هرتز
  • دقت 0.1 میلی گاوس معادل 0.01 میکرو تسلا
  • رنج 200-2000mG و 0.02-0.2mT
Top