گالوانومتر تانژانت T-75M

این دستگاه با ایجاد یک میدان مغناطیسی ثانویه، میدان مغناطیسی زمین را اندازه گیری می کند. گالوانومتر تانژانت شامل یک میزچه همراه با یک عقربه مغناطیسی است.

 

 از آن جا که میدان مغناطیسی زمین در هر نقطه قابل تجزیه به دو مولفه افقی و عمودی می باشد، در این دستگاه عقربه مغناطیسی تحت تاثیر مولفه افقی این میدان قرار می گیرد، در این دستگاه در صورتی که از سیم پیچ جریانی عبور کند عقربه مغناطیسی تحت تاثیر دو میدان قرار گرفته و در امتداد  برآیند آن دو میدان می ایستد.

این مجموعه شامل موارد زیر می باشد:

  • دستگاه گالوانومتر تانژانت از باكاليت و پلكسي عايق الكتريكي
  • دارای پیچه مغناطیسی با 100 دور سیم به شعاع 20 سانت
  • دارای میلی آمپرمتر متصل به دستگاه
  • دو جایگاه ویژه قرار دادن باطری بزرگ با چهار عدد پايه فلزي كوچك
  • قطب نما
  • دو عدد سیم رابط
  • وزن 800 گرم
  •  ابعاد 16cm×20cm×5cm
Top