دستگاه تابش مادون قرمز (کوره الکتریکی) DS-8KL

بعنوان یک منبع تولید اشعه مادون قرمز در آزمایشگاه های فیزیک، امواج، الکترومغناطیس و.... مورد استفاده قرار می گیرد.

 

ادامه مطلب...