مجموعه آزمایش تحقیق و بررسی ثابت ریدبرگ

ثابت ریدبرگ، یکی از ثوابت مهم در فیزیک مدرن و فیزیک هسته ای می باشد. با استفاده از این مجموعه می توان ثابت ریدبرگ را بدست آورد.

 

مشخصات فنی:

  1. لامپ هیدروژن و منبع تغذیه ولتاژ بالای مخصوص لامپ
  2. طیف سنج
  3. منشور فیلینت
Top