دستگاه مولد صوت TLS-75ny

در آزمایش لوله های صوتی یا هر آزمایشی که نیازمند ایجاد صوت با فرکانس های مختلف و دامنه های متفاوت باشد، این دستگاه بعنوان مولد صوت مورد استفاده قرار می گیرد.

 

ادامه مطلب...

مجموعه 8 تایی دیاپازون و جعبه تشدید

در آزمایشگاه فیزیک یکی از وسایل تولید صوت، دیاپازون می باشد. برای بررسی صوت با فرکانس های مختلف می توان از این مجموعهاستفاده نمود.

 

ادامه مطلب...

پمپ - هیتر

از دستگاه پمپ – هیتر برای گردش آب گرم در پاره ای آزمایش های فیزیک حرارت نظیر قانون عمومی گازها، هدایت حرارتی فلزات، انبساط طولی و .... استفاده می شود.

 

ادامه مطلب...
Top