میز اپتیکی PFA-3DAT

از این دستگاه در آزمایشگاه های اپتیک و اپتیک پیشرفته و لیزر به منظور سوار نمودن قطعات اپتیکی نظیر دومنشور فرنل و دوشکاف یانگ برای ایجاد تغییرات جزیی این قطعات در سه بعد استفاده می شود.

 

ادامه مطلب...

میزچه یکطرفه اپتیکی TR - 14

از این دستگاه در آزمایشگاه های اپتیک و اپتیک پیشرفته و لیزر به منظور سوار نمودن قطعات اپتیکی نظیر دومنشور فرنل و دوشکاف یانگ برای ایجاد تغییرات جزیی این قطعات در یک بعد استفاده می شود.

 

ادامه مطلب...

نگهدارنده متغیر عدسی PFA-AHO50

در آزمایشگاه اپتیک استفاده از آینه ها و عدسی های کاربرد فراوان دارد. برای کار با این قطعات اپتیکی به یک نگهدارنده نیاز داریم تا این قطعات را در مسیر تابش نور قرار داده و قوانین مورد نظر را تحقیق کنیم.

 

ادامه مطلب...

میزچه دوطرفه اپتیکی TR – 16

از این دستگاه در آزمایشگاه های اپتیک و اپتیک پیشرفته و لیزر به منظور سوار نمودن قطعات اپتیکی نظیر دومنشور فرنل و دوشکاف یانگ برای ایجاد تغییرات جزیی این قطعات در یک بعد استفاده می شود.

 

ادامه مطلب...

نگهدارنده اسلاید

در آزمایشگاه اپتیک و لیزر از قطعات اصلی اسلاید دو شکاف و تک شکاف و توری پراش و ... می باشند. برای قرار دادن این قطعات بر روی میز و یا ریل اپتیکی، نگهدارنده اسلاید نیاز است.

 

ادامه مطلب...
Top