لامپ هلیوم به همراه پايه و منبع تغذيه مدل LH-25779-A

در آزمايشگاه اپتيك يكي از وسايل مورد نياز لامپ هلیوم مي باشد. اين لامپ در آزمايش هايي نظير تداخل سنج مايكلسون - مورلي، تداخل سنج فابري – پرو وحلقه هاي نيوتن مورد استفاده قرار مي گيرد.

 

ادامه مطلب...

ليزر سبزLA-23760

در آزمايش هاي اپتيك و كارگاه ها ميتوان به عنوان منبع نور تكفام از اين وسيله استفاده کرد.برای مثال در آزمایش دو شکاف یانگ می توان با استفاده ازلیزر قرمز، الگوهای تداخلی را روی صفحه تصویر تشکیل داد.

 

ادامه مطلب...

منبع تغذيه ولتاژ بالای لامپ گیسلر با لامپ درونی HV-1123

لامپ هاي گيسلر، لامپ هاي تحت فشار كم از گازهاي متفاوتي نظير هيدروژن، هليوم، نيتروژن و... هستند كه براي انجام آزمايش طيف سنجي در مراكز آموزشي از آنها استفاده مي شود.

 

ادامه مطلب...

ليزر گازی هلیوم – نئون

در آزمايش هاي اپتيك و كارگاه ها ميتوان به عنوان منبع نور تكفام از اين وسيله استفاده کرد.برای مثال در آزمایش دو شکاف یانگ می توان با استفاده ازلیزر قرمز، الگوهای تداخلی را روی صفحه تصویر تشکیل داد.

 

ادامه مطلب...

ليزر قرمز LA-23847-V

در آزمايش هاي اپتيك و كارگاه ها ميتوان به عنوان منبع نور تكفام از اين وسيله استفاده کرد.برای مثال در آزمایش دو شکاف یانگ می توان با استفاده ازلیزر قرمز، الگوهای تداخلی را روی صفحه تصویر تشکیل داد.

 

ادامه مطلب...

منبع تغذيه AC مخصوص چراغ رویتر SA-56743

یکی از منابع نوری مورد استفاده در آزمایشگاه فیزیک چراغ رویتر است. این منبع مخصوص چراغ رویتر می باشد.

 

 

ادامه مطلب...

ليزر بنفش كد LA-23741

در آزمايش هاي اپتيك و كارگاه ها ميتوان به عنوان منبع نور تكفام از اين وسيله استفاده کرد.برای مثال در آزمایش دو شکاف یانگ می توان با استفاده ازلیزر قرمز، الگوهای تداخلی را روی صفحه تصویر تشکیل داد.

 

ادامه مطلب...

منبع تغذيه ولتاژ بالای لامپ گیسلر به همراه لامپ HV-1056A

لامپ هاي گيسلر، لامپ هاي تحت فشار كم از گازهاي متفاوتي نظير هيدروژن، هليوم، نيتروژن و... مي باشند كه براي انجام آزمايش طيف سنجي در مراكز آموزشي از آنها استفاده مي شود.

 

ادامه مطلب...
Top