پلاریزور مدرج با دقت 1 درجه PL-13as

میدان الکتریکی امواج الکترومغناطیسی دو مولفه دارد. نور پلاریزه نوریست که یکی از جهت های میدان الکتریکی آن حذف شده باشد. یکی از راه های پلاریزه کردن میدان الکتریکی نور استفاده از پلاریزور است.

 

مشخصات فنی:

  • پلاریزور قابدار- پایه دار مدرج با قدرت تفکیک 1 درجه
  • لایه نشانی شده با مواد پلیمری
Top