پلاریزور مدرج با دقت 0.1 درجه A2K-B41

میدان الکتریکی امواج الکترومغناطیسی دو مولفه دارد. نور پلاریزه نوریست که یکی از جهت های میدان الکتریکی آن حذف شده باشد. یکی از راه های پلاریزه کردن میدان الکتریکی نور استفاده از پلاریزور است.

 

در بسیاری از تحقیقات اپتیکی استفاده از نور پلاریزه اهمیت دارد. این پلاریزور با قدرت تفکیک 0.1 درجه برای آزمایش های تخصصی اپتیک، نظیر بررسی قانون فارادی بسیار کاربردی است.

مشخصات فنی:

  • پلاریزور قابدار- پایه دار مدرج با قدرت تفکیک 0.1 درجه
  • دارای صفحه مدرج 360 درجه محکم و مقاوم
  • لایه نشانی شده با مواد پلیمری
  • تسمه دور جهت چرخش بهتر و روان تر

 

Top