مفصل تک محور

مفصل تک محور، مخصوص ریل های اپتیکی

 

ادامه مطلب...

پلاریزور مدرج با دقت 1 درجه PL-13as

میدان الکتریکی امواج الکترومغناطیسی دو مولفه دارد. نور پلاریزه نوریست که یکی از جهت های میدان الکتریکی آن حذف شده باشد. یکی از راه های پلاریزه کردن میدان الکتریکی نور استفاده از پلاریزور است.

 

ادامه مطلب...

جك اپتیکی PFA-OJ10

  • جک اپتیکی وسیه ای ضروری جهت تغییر ارتفاع قطعات اپتیکی موجود در آزمایشگاه اپتیک مانند عدسی، منشور، دو آینه فرنل و لیزر است. 

 

ادامه مطلب...

آینه زاویه دار T-103UA

دو عدد آینه تخت می توانند تحت زوایای مختلف نسبت به هم قرار گیرند. قوانین بازتاب نور و تشکیل تصویر در آینه های تخت را می توان بدینوسیله مورد بررسی قرار داد.

 

ادامه مطلب...

پلاریزور مدرج با دقت 0.1 درجه A2K-B41

میدان الکتریکی امواج الکترومغناطیسی دو مولفه دارد. نور پلاریزه نوریست که یکی از جهت های میدان الکتریکی آن حذف شده باشد. یکی از راه های پلاریزه کردن میدان الکتریکی نور استفاده از پلاریزور است.

 

ادامه مطلب...

چراغ رویتر PFA-RL12

در آزمايشگاه اپتيك و آزمایش های فیزیک يكي از وسايل مورد نياز چراغ رویتر با نور سفید می باشد که دسته نور کانونی شده متمرکز تولید می کند.

 

ادامه مطلب...

آینه محدب و یا مقعر پایه دار

یکی از قطعات مورد استفاده در آزمایشگاه اپتیک هندسی، آینه های محدب و مقعر هستند. در آزمایش بررسی قوانین آینه های محدب و مقعر از این قطعه استفاده می شود.

 

ادامه مطلب...

ترانسفورماتور اثر فارادي

به وسيله اين ترانسفورماتور مي توان قانون فارادي را درباره يك تيغه فعال اپتيكي بررسي کرد. وقتی یک تکه شیشه تحت میدان مغناطیسی قرار گیرد از نظر نوری فعال می شود. 

 

ادامه مطلب...

دو آینه فرنل TU-67M

یکی از آزمایش ها در آزمایشگاه اپتیک موجی، تحقیق قوانین تداخلی دو آینه فرنل است. به وسیله این قطعه و با استفاده از منبع نور لیزر و یا لامپ سدیم، می توان قوانین تداخلی فرنل را به ازای زوایای کوچک بین دو آینه تحقیق نمود.

 

ادامه مطلب...
Top