آینه ها و عدسی های محدب و مقعر

این مجموعه آزمایشگاهی جهت تحقیق قانون بازتاب سطوح شفاف کروی در اپتیک و یافتن فاصله کانونی آنها می باشد.

 

ادامه مطلب...

پراش فرنل و فرانهوفر

با استفاده از این مجموعه می توانیم الگوی تداخلی حاصل از تک شکاف، دوشکاف و شکاف متغیر را مورد تحقیق و بررسی قرار دهیم.

 

ادامه مطلب...

تداخل سنج مایکلسون- مورلی

تداخل سنج ها دستگاه هایی هستند که بوسیله آنها با استفاده از پدیده تداخل می توان اندازه گیری های دقیقی انجام داد.

 

ادامه مطلب...

اثر فارادی

بوسيله اين مجموعه مي توان قانون فارادي را درباره يك تيغه فعال اپتيكي مورد بررسي قرار داد.

 

ادامه مطلب...

تحقیق و بررسی پراش نور

توری پراش عبارتست از تعداد زیادی شکاف موازی که به فواصل مساوی از یکدیگر قرار گرفته اند. با استفاده از این مجموعه میتوانیم قوانین حاکم بر توری پراش را مورد بررسی قرار دهیم.

 

ادامه مطلب...

ضریب شکست منشور

با استفاده از این مجموعه می توانیم زاویه راس منشور را یافته و با استفاده از مینیمم انحراف، ضریب شکست منشور را برای هر طول موجی که به آن می رسد بیابیم.

 

ادامه مطلب...

تداخل سنج فابری پرو

تداخل سنج ها دستگاه هایی هستند که بوسیله آنها با استفاده از پدیده تداخل می توان اندازه گیری های دقیقی انجام داد.

 

ادامه مطلب...

حلقه های نیوتن

حلقه نیوتن یک قطعه اپتیکی است که از قرار دادن یک عدسی محدب بر روی یک تیغه تخت اپتیکی و فیکس کردن این مجموعه با یکدیگر ساخته می شود.

 

ادامه مطلب...
Top