مولد موج PFA-FG5

در آزمایش های فیزیک الکتریسیته و الکترونیک برای تحقیق قوانینی نظیر آشنایی با فیلترها و اشکال لیسازور،منبع ولتاژ Ac با فرکانس های مختلف مورد نیاز است. دستگاه مولد موج در این آزمایش ها به کار می رود.

 

ادامه مطلب...