آشنایی و کار با قطعات الکترونیکی

آزمایشگاه الکترونیک عمومی، یکی از آزمایشگاه های اساسی و مهم در مقطع تحصیلی کارشناسی می باشد. قدم اول در این آزمایشگاه، آشنایی با قطعات و المان های اولیه نظیر انواع مقاومت، انواع خازن و سلف و یافتن بزرگی آنها با استفاده از روشهای موجود، آشنایی و کار با انواع منبع تغذیه و مولتیمتر و همچنین روش بستن مدار است.

 

ادامه مطلب...

آشنایی و کار با تقویت کننده ها

این مجموعه آزمایشگاهی جهت آشنایی و بررسی تقویت کننده ها در الکترونیک می باشد. نقطه ی کار از مشخصه  ترانزیستور است که مختصات آن جریان و ولتاژ  سرهای ترانزیستور را مشخص می کند.

 

ادامه مطلب...

آشنایی و رسم منحنی مشخصه ترانزیستور

ترانزیستور دارای دو پیوندگاه ‌است. یکی بین امیتر و بیس و دیگری بین بیس و کلکتور. به همین دلیل ترانزیستور شبیه دو دیود است. دیود سمت چپ را دیود بیس _ امیتر یا صرفا دیود امیتر و دیود سمت راست را دیود کلکتور _ بیس یا دیود کلکتور می‌نامیم.

 

ادامه مطلب...

آشنایی و کار با دستگاه های آزمایشگاه الکترونیک

اولین گام در هر آزمایشگاه،آشنایی با دستگاه ها و قطعات مورد استفاده در آن آزمایشگاه است. برای آزمایشگاه الکترونیک از دستگاه ها و المان های مخصوصی استفاده می شود، که در این مجموعه به معرفی و آموزش نحوه کار با آنها می پردازیم.

 

ادامه مطلب...

آشنایی و کار با مدار یکسوساز ولتاژ

این مجموعه آزمایشگاهی، جهت آشنایی با روش تبدیل برق متناوب به ولتاژ مستقیم است.برای تبدیل ولتاژ متناوب به ولتاژ (جریان) یکسو شده از مشخصه های غیر خطی دیود استفاده می گردد، که این عمل را یکسوسازی می نامند.

 

ادامه مطلب...

آشنایی با دیود و رسم منحنی مشخصه دیود

این مجموعه آزمایشگاهی، جهت آشنایی با انواع دیود pn و np می باشد. در این مجموعه می توان قطب های مثبت و منفی را بوسیله مولتی متر شناسایی نمود و رفتار دیود را در بایاس مستقیم و معکوس ارزیابی کرد. 

 

ادامه مطلب...

آشنایی با مدار های برش

در الکترونیک برای محدود کردن یک سیگنال یا انتخاب بخشی از آن که بالاتر یا پایین تر از حد معینی باشد، از مدارهای برشگر یا محدود کننده استفاده می شود.با استفاده از این مجموعه می توان با اساس کار مدارهای برش آشنا گردید.

 

ادامه مطلب...

آشنایی با فیلتر ها

در الکترونیک گاهی لازمست از بین امواج با فرکانس های مختلف یک یا چند یا قسمتی از آنها را حذف کنیم و از بقیه استفاده نماییم. از مدار فیلتر در تلویزیون ،رادیو،ماهواره،سنسورها،کامپیوتر، رادار و ... استفاده می شود.

 

ادامه مطلب...
Top