نیوتن متر دیجیتال PFA-NMD1100

در آزمایشگاه فیزیک مکانیک،  فیزیک حرارت و همچنین اندازه گیری نیروی الکترومغناطیسی در آزمایشگاه الکتریسیته و مغناطیس از این وسیله در تمام آزمایش ها استفاده می گردد.

 

مشخصات فني:

  1. ابعاد 35cm×12cm×4cm
  2. صفحه نمایش LCD آبی
  3. قابلیت اندازه گیری جرم در بازه 0.1 تا 900 گرم
  4. قابلیت اندازه گیری وزن در بازه 0.001 تا 1 نیوتن
  5. دقت اندازه گیری جرم 0.1 گرم و دقت اندازه گیری وزن 0.001 نیوتن
  6. دارای پیچ تنظیم شتاب گرانش بصورت آنالوگ
Top