فرکانس متر دیجیتال رومیزی PFA-F1100

یکی از ابزارهای مهم که در بخشهای مختلف سیستم های الکترونیکی و مخابراتی به کار گرفته می شود فرکانس متر می باشد. این ابزار می تواند به صورت آنالوگ یا دیجیتال پیاده سازی گردد.

 

نکته مهم در پیاده سازی این ابزار توجه به محل استفاده و نیز محدوده فرکانس مورد نظر می باشد . فرکانس متر وسیله ای برای نمایش فرکانس یک سیگنال الکتریکی تناوبی است.

مشخصات فني:

  1. ابعاد 35cm×12cm×4cm
  2. صفحه نمایش LCD آبی
  3. محدوده اندازه گیری فرکانس 1Hz~1MHz
  4. دامنه سیگنال ورودی 5mV~5V
  5. نوع شکل موج ورودی قابل اندازه گیری مثلثی – سینوسی – مربعی – دانه اره ای
  6. توان 220V-ac

 

Top