ليزرپیشرفته بنفش PFA-23741 V

در آزمايش هاي اپتيك و كارگاه ها ميتوان به عنوان منبع نور تكفام از اين وسيله استفاده کرد.برای مثال در آزمایش دو شکاف یانگ می توان با استفاده ازلیزر بنفش، الگوهای تداخلی را روی صفحه تصویر تشکیل داد.

 

مشخصات فني:

 طول موج: 405 نانومتر

برق ورودی: 220 ولت AC و 50/60 هرتز

 

Top