لیزر حکاکی و برش غیرفلزات مدل PFA S180

این سری از دستگاه ها برای انجام پروژه های حکاکی و برش لیزر بروی انواع غیرفلزات، آموزش اتوماسیون صنعتی، آموزش طراحی CNC، آموزش کاربردهای لیزر برای پردازش مواد و.... قابل استفاده است.

 

ادامه مطلب...

لیزر حکاکی و برش غیرفلزات مدل PFA180

این سری از دستگاه ها برای انجام پروژه های حکاکی و برش لیزر بروی انواع غیرفلزات، آموزش اتوماسیون صنعتی، آموزش طراحی CNC، آموزش کاربردهای لیزر برای پردازش مواد و.... قابل استفاده است.

 

ادامه مطلب...

لیزر گازکربنیک پیوسته آزمایشگاهی

در آزمایشگاه لیزر، از لیزر گازکربنیک برای معرفی ساختار لیزر و بررسی قوانین حاکم بر لیزر مورد استفاده قرار می گیرد.همچنین از این لیزر در کارگاه جوشکاری و حکاکی نیز میتوان استفاده نمود.

 

ادامه مطلب...

لیزر حکاکی و برش فلزات مدل PFA S180

این سری از دستگاه ها برای انجام پروژه های حکاکی و برش لیزر بروی انواع فلزات، آموزش اتوماسیون صنعتی، آموزش طراحی CNC، آموزش کاربردهای لیزر برای پردازش مواد و.... قابل استفاده است.

 

ادامه مطلب...

لیزر حکاکی و برش غیرفلزات مدل 130PFA

این سری از دستگاه ها برای انجام پروژه های حکاکی و برش لیزر بروی انواع غیرفلزات، آموزش اتوماسیون صنعتی، آموزش طراحی CNC، آموزش کاربردهای لیزر برای پردازش مواد و.... قابل استفاده است.

 

ادامه مطلب...
Top